conf. univ. dr. Diana Vrabie

Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova

Studii: Studii de licență (1994-1998), masterat (1998-1999), doctorat (200-2004) la Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.

Debut editorial: Urme pe nisip, 2005.

Cărți publicate:

Urme pe nisip, volum de eseuri, ed. Integritas, Chișinău, 2005;

Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, studiu monografic, ed. ArtPress& Augusta, Timișoara, 2008;

Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură), ed. Integritas, Chișinău, 2009;

Dicţionar bibliografic de literatură pentru copii, ed. Integritas, Chișinău, 2011;

Dialogues francophones (în colaborare), Tipografia din Bălţi SRL, 2012;

Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei în mărturii și imagini (publicistică), în colaborare, ed. PIM, Iași, 2014;

Mihail Sadoveanu, „fiul țărăncii” din Verșeni (eseuri) (în colaborare), Tipografia „Balacron”, Chișinău, 2015;

Kafka sau Alegoria omului modern (în colaborare), studiu critic, ed. PIM, Iași, 2016;

Lecturi în oglindă: literatura pentru copii în studii critice (cronici și studii critice), ed. Prut, Chișinău, 2016;

Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie literară), ed. Junimea, Iași, 2016;

Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza (antologie literară), ed. Muzeelor Literare, Iași, 2016;

O sută de voci lirice în Iașii centenari (antologie literară), ed. Junimea, 2018.

Premii:

2013: Premiul Colocviului „Gr.Vieru”, Uniunea Scriitorilor din Moldova pentru realizarea unei ample panorame a literaturii pentru copii

2010: Premiul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru volumul Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură), ed. Integritas, Chișinău, 2009

2009: Premiul Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru studiul monografic Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, Editura ArtPress& Augusta, Timișoara, 2008

2009: Premiul revistei Dunărea de Jos pentru studiul monografic Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, Editura ArtPress& Augusta, Timișoara, 2008

2008: Premiul revistei Porto Franco, Galați pentru studiul monografic Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, Editura ArtPress& Augusta, Timișoara, 2008

2008: Premiul Didactica pentru studiul monografic Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică, Editura ArtPress& Augusta, Timișoara, 2008, obţinut în cadrul Salonului Internaţional de Carte Românească, organizat de Biblioteca „Gh.Asachi”, ediţia XVII, Iaşi, România etc.