lector univ. dr. Livia Iacob

Livia Iacob este, în prezent, lector dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași –Facultatea de Litere, activând în cadrul Catedrei de Literatură Comparată. Între 2001 şi 2003 a fost redactor la Editura Polirom, Iaşi; apoi, între 2003 şi 2007, redactor şi traducător la Editura Institutul European, Iaşi. În 2006 finalizează stagiul de doctorat cu frecvenţă în cadrul Catedrei de Literatură Comparată şi Estetică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; obţine titlul de doctor cu calificativul foarte bine şi distincţia Magna cum laude (diploma de doctor nr. 432 din 10.03.2009). A desfăşurat o bogată activitate de cercetare, vizibilă îndeosebi prin proiectele care s-au finalizat cu publicarea volumelor Romancieri interbelici (grant finanţat prin Programul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico-ştiinţifice derulat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică); Dicţionar de scriitori nord-americani (finanţat prin Programul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico-ştiinţifice derulat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, director de proiect Silvia Manoliu); Dicţionar de francofonie canadiană, Proiectul IDEI – 418 PN II Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, director de proiect: Corina Dimitriu-Panaitescu. În calitate de unic autor, a publicat următoarele volume de critică şi istorie literară: Romancieri interbelici, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2006, colecţia „Universitaria”, seria „Litere”; Parodia literară. Şapte rescrieri romaneşti, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2011, colecţia „Academica”, seria „Litere”. În calitate de coautor, a participat la elaborarea următoarelor lucrări având un pronunţat caracter ştiinţific şi academic:  Dicţionar de genetică literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2005; Canada anglofonă. Dicţionar de autori, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007; America mea. Scriitori în context. Dicţionar, Editura Demiurg, Iaşi, 2008; Concepte în mişcare. Studii despre stadiul actual al criticii şi istoriei literare româneşti, Editura Academiei, Bucureşti, 2010; Dicţionar de francofonie canadiană, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011; Omul biblic. Schiţă tipologică, Editura Institutul European, Iaşi, 2011. Este, de asemenea, autoarea volumelor de versuri Nimic nou sub soare, Editura Aleph, Piatra-Neamţ, 1995; Fragmente din războiul urban, Editura Outopos, Iaşi, 1999; Scrisori de închiriat, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2004; Nu toţi suntem îngeri, Editura Vinea, Bucureşti, 2013. Coordonează şi contribuie la editarea a numeroase volume de critică şi istorie literară, traduceri şi antologii, traducând constant din literatura franceză modernă (Simone de Beauvoir, Femeia pierdută, Editura Univers, Bucureşti, 2009; Marguerite Yourcenar, Labirintul lumii, vol. I, Amintiri pioase, Editura Univers, Bucureşti, 2010; Marguerite Yourcenar, Labirintul lumii, vol. II, Ce? Eternitatea, Editura Univers, Bucureşti, 2011 etc.). Este prezentă în publicistica românească atât în spaţiul academic (Studii eminescologice, Philologica Yassiensia, Acta Yassiensia Comparationis, cât şi în revistele literare consacrate (Convorbiri literare, Vatra, Dialog etc.).