lector univ. dr. Mircea Păduraru

Mircea Păduraru este lector la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 2011 și-a susținut doctoratul în filologie cu teza Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc, publicată în 2012, la Editura UAIC, pentru care a primit Premiul pentru debut acordat sub auspiciile Ziarului de Iași și Premiul pentru debut „Convorbiri Literare”. Este titularul cursului de Etnologie și folclor, a publicat în Philologica Jassyensia, Review of Ethnography and Folklore, Transilvania, Kilometer Null, Jurnal teologic ș.a. Este membru al Asociației de Studii Etnologice din România (ASER), fost bursier Vasile Pârvan și Membru al Accademia di Romania a Roma. Este membru al centrului de cercectare Ethnography and Eclesiology (Universitatea București). A efectuat stagii de cercetare si predare la Konstanz, Jena, Berlin, Roma, Chicago s. a. Principalele arii de interes sunt religia vernaculară, istoria etnologiei românești, religia materială, imaginarul.