prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă

Licenţiat al Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, promoţia 1987-1992

FUNCTII DE CONDUCERE :
 • Decan din 1 februarie 2008 – pană în prezent
 • Prodecan din 17 ianuarie 2007- 31 ianuarie 2008
 • Cancelar al Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, din 1 martie 2002 – 31 decembrie 2003 ; 9 iunie 2006- 16 ianuarie 2007;
 • Director de programe The Academic Society for the Research of Religious and Ideologies (S.A.C.R.I.), Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Director de programe al Fundaţiei Academice Axis, Facultatea de Filosofie; Universitatea „Al. I. Cuza „, Iaşi
 • Coordonator al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor, Iaşi, (S.C.I.R.I.), Iaşi, Facultatea de Filosofie, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi
 • Vicepreşedinte al Societăţii Sociologilor din România 2008-2012
 • Preşedinte al Societăţii Sociologilor din România 2012-prezent
 • Membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei „Alternative Sociale” Iaşi
 • Membru fondator al Asociaţiei ,,Observatorul Social,, din România  (www.observatorul-social.ro) din septembrie 2011.

 

SPECIALIZARI IN STRAINATATE:
 • Universitatea din Lille (Franţa), 1992, 1993, 1997, 2009;
 • Universitatea din Liège (Belgia), 1993;
 • Universitatea din Perugia (Italia), 1994;Roma (Italia), 2011;
 • Universitatea din Atena (Grecia), 1996.

MEMBRU ÎN COLECTIVE DE REDACŢIE:

 • Membru în colegiul ştiinţific al Analelor de Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi ((indexată în baze internaţionale de date, acreditată CNCSIS, categoria B+)
 • Membru în redacţia Journal for the Study of Religions and Ideologies, revistă de specialitate cotată ISI., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Membru în comitetul de redacţie al Revistei Universitare de Sociologie, Universitatea din Craiova.
 • Membru al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti. CESI este primul Centru  de Excelenţă acreditat în România de CNCSIS în 2001.
 • Membru în colegiul ştiinţific al revistei Sociologie Românească (indexată în baze internaţionale de date CEEOL, Sociological Abstracts, acreditată CNCSIS, categoria B+)
 • Membru în consiliul ştiinţific/editorial al Revistei de Economie Socială, editată de Asociaţia Alternative Sociale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România.
 • Membru în bordul editorial al revistei Journal for Communication and Culture, Universitatea ,,Babeş-Bolyai,, Cluj-Napoca,
 • Referent ştiinţific al Editurii Junimea, începând cu august 2012.
 • Membru în consiliul ştiinţific al Human and Social Studies, editată de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi, 2012.
 • Membru în comitetul științific al revistei Ratio Sociologica. Journal of Social Science: Theory and Application, Department of Social Sciences, University ,,G. D*Annunzio,, Chieti-Pescara, Italia